Glimtar ur vår 150-åriga historia

Flickor intar Schartau

I år är det hela 131 år sedan de första flickorna började på
Schartau. Skolan blev tidigt ett föredöme när det kom till samundervisning.


Höstterminen 1886 öppnades skolans portar för Emma,
Augusta och Hilma. De var pionjären.

Det var relativt ovanligt att flickor studerade på en eftergymnasial nivå på den tiden.

1886-De-forsta flickorna

Tjejerna kom alla från den övre medelklassen då det kostade att studera på den tiden. Årsavgiften låg på 250 kronor. Året efter, på vårterminen, började även Anna Oskara von Sydow. Historikern Mats Hayen har efterforskat vad det blev av dessa tjejer.

 • Emma Maria Lovisa Elfström var dotter till överstelöjtnant Bernhard Elfström och arbetade som skrivbiträde efter examen.
  Hon gifte sig aldrig och dog redan 1895 i TBC blott 27 år gammal.
 • Augusta Evelina Lindqvist var dotter till före detta handlaren A. Lindqvist och växte upp i Sundsvall. Hon bodde på
  Biblioteksgatan 7 i Stockholm. 1894 flyttade hon tillbaka till Sundsvall men återkom till Stockholm tio år senare och
  arbetade som sköterska på Sophiahemmet där hon också avled 90 år gammal.
 • Hilma Olivia Bodin var dotter till byggmästaränkan Erika Josefina Bodin, familjen i Gamla Stan. Hilma Oliva Bodin har titeln mamsell under åren 1888 till 1906 när hon folkbokförs. Hon gifte sig troligtvis aldrig då hon från 1916 kallas för ”Fröken”. Hilma avlider 1933 i Bromma.
 • Anna Oskara von Sydow var dotter till hamnkapten Fingal von Sydow. Hon gifte sig hösten 1887 med familjens informator Gustaf Fredrik Steffens och flyttade med  honom till London  1894.
Schartau då som nu!
1866-Klassrum Varumuseet

Vår grundare Frans Schartau var mycket kritisk till universiteten
som han ansåg inte hade en verklighetsförankring, de innehöll för mycket teori. Hans skola skulle utbilda för arbetslivet. Steget ut från skolans värld till arbetslivet skulle vara minimalt. Klassrum döptes t.ex. till ”Varumuseet” och smyckades med hjälpmedel från arbetslivet.

Den första läroplanen speglade därför sin tid. De studerande fick bl.a. fördjupad kunskap inom handelns viktigaste områden: Bokhålleri och korrespondens, Aritmetik, Svenska, Handelsgeografi, Engelska, Handelshistoria, Tyska och Varukännedom.


Nu 150 år senare arbetar vi utifrån samma principer, att utbilda efter arbetslivets behov. Kurser i aritmetik och bokhålleri finns kvar, men idag kallar vi det bokföring och företagsekonomi #FSH150år.
 
 
 
 
 
Schartaus första lärarannons från 1864!

Tack vara en tomtdonation från Stockholms grosshandlarsocietet kunde man 1863 börja bygga Schartaus första skolbyggnad.
Året efter annonserade man efter en föreståndare och lärare. Kraven var höga. Han skulle ”ega grundliga insigter i lefvande språk, räkne- och skriftkonst, bokföring, geografi, handelslagstiftning och bruk,

Lararannons 1964samt öfver huvud uti allt det, som utgör föremål för en bildad köpmans kunskap, hvarjemte hos honom påkallas förmåga af praktisk tillämpning häraf i undervisningsväg och framförallt ordningssinne”. ‪#‎FSH150år

Än idag har vi höga krav på våra undervisningskonsulter, de ska vara specialister och ha relevant arbetsliverfarenhet inom det ämne de undervisar i. Och de får inte längre lön i bl.a. ved.

 

Vem var Frans Schartau?

I mitten av 1800-talet var Sverige inne i en djup global lågkonjunktur. Krisen, som hade spritt sig till Europa via järnvägskrisen i USA, drabbade arbetsmarknaden mycket hårt och många företag gick i konkurs.

Frans Schartau var en välkänd riksdagsledamot och grosshandlare. Han startade som motmedicin två kreditlåneinstitut, ett i Hamburg och ett i Stockholm, med syfte att bevilja kortfristiga lån. Dessa lån hjälpte många av stadens företag ut ur krisen. För insatsen belönades han med 30 550 riksdaler, ca 2 miljoner kronor i dagens penningvärde.

FransSchartau-smallPengarna, som han fick förfoga över efter eget tycke, valde han att investera i ett Handelsinstitut som fick bära hans namn. Det skulle komma att bli den nya tidens skola. 1865 slog Frans Schartaus Handelsinstitut upp sina portar på Södermalm i Stockholm. 

 
 
 
 

Skolans Öppettider

  Måndag-torsdag kl 7.00-22.00

 • Fredag 7.00-17.00
 • Entréer låses för inpassering ca 1 timme innan stängning.

Adress

Frans Schartaus Handelsinstitut
Blekingegatan 55
118 56 Stockholm
Tel: 08-508 402 00
E-post

Expeditionen

 • Expeditionen ligger på entréplan hus A
       Öppettider expeditionen
 • Måndag - fredag 08.15-12.00 13.00-16.00

  YH logo 2013s
Google Translate

Översättning
Använd Google för att översätta hemsidan.
Vi tar inget ansvar för riktigheten i översättningen.

Swedish Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish