Frågor och svar

Ledningsgruppens roll och ansvar

Ledningsgruppen ska se till att utbildningen genomförs enligt lag, förordning, föreskrifter och beslut från Myndigheten för yrkeshögskolan. Vidare ansvarar ledningsgruppen för antagning av sökande till utbildningen, prövar frågor om tillgodoräknande, utfärdar examens- och utbildningsbevis samt svarar för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs. I ledningsgruppen sitter företrädare från arbetslivet, Schartau samt de studerande.  Ledamöter från arbetslivet ska dock alltid vara i majoritet. Det är en garanti för att utbildningsplanen motsvarar arbetsmarknadens krav.

Hur många får jobb efter en utbildning på Frans Schartaus Handelsinstitut?

Hela 93 procent av alla studerande som tagit examen under de senaste fem åren, från våra pågående utbildningar, har efter sex månader anställning eller arbetar som egenföretagare.

Hur långa är era yrkesutbildningar?

De är mellan 1 och 2 år långa. Yrkeshögskoleutbildningar motsvarar 200 till 400 Yh-poäng (1 Yh-poäng = 1 dag med studier).

Hur får man en LIA-plats?

Skolan och studenten samarbetar i att matcha fram en lärande-plats i ett företag eller organisation. Det sker i en gemensam process där både skolans personal och studenten medverkar och är aktiv.

Hur mycket tid kräver studierna per vecka?

Alla våra utbildningar (förutom Projektledning - Incoming Tourism & Event) innebär heltidsstudier, så räkna med 35–40 timmar per vecka i snitt. Utbildningen Projektledning - Incoming Tourism & Event är på distans (halvtid). Den går att kombinera med deltidsarbete.

Vad är utbildningens mål?

Våra utbildningar är direkt yrkesinriktade och ger grundläggande kompetens för ditt nya yrke. Vårt mål är att du ska komma ut i arbete direkt efter att du tagit din examen. Alla yrkesutbildningar (Yh/KY) kontrolleras av Myndigheten för yrkeshögskolan, vars mål är att 90 procent av de studerande ska ha anställning eller arbeta som egen företagare inom sex månader efter avslutad utbildning.

Vad krävs för att komma in på era utbildningar – vad ”går” ni på?

För att kunna antas till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.Dessutom krävs särskild behörighet i vissa ämnen (olika för våra respektive utbildningar). Erfarenhet från arbetslivet är en merit till vissa av våra utbildningar och ett krav för andra. Din ansökan görs vid Ansök Online på vår webbplats. Det finns 25–30 platser per utbildning. Urvalet sker bland de cirka 60 - 150 behöriga personer som vi kallar till informationsmöte och test.

Har man tentor, som på högskolan? J

a. Kunskapskontroller sker i form av muntliga och skriftliga tentamina, projektarbeten och inlämningsuppgifter – både individuellt och i grupp. Vissa utbildningar avslutas med ett projekt- och/eller examensarbete som presenteras muntligt och skriftligt. Som bevis på avklarade godkända studier får du betyg och examensbevis.

Betyg

Utbildningens samtliga kurser har en tregradig betygsskala (IG, G och VG). Detta gäller även Lärande I Arbete.

Kostar det något att studera på Frans Schartaus Handelsinstitut?

Förutom kurslitteraturen är alla utbildningar här helt kostnadsfria och du har samma rätt till studiemedel som på högskolan.

Kan man få studielån? Hur går man till väga?

Utbildningen berättigar till studiemedel. Kontakta CSN för mer information, www.csn.se.

Anordnar skolan studentboende eller måste man ordna det själv?

Bostad måste man ordna på egen hand.

Ingår det högskolekurser?

I vissa utbildningar ingår kurser som ger högskolepoäng.

Hur mycket praktik ingår i utbildningen?

Praktiken (LIA) på en Yrkeshögskoleutbildning med examen (maximalt 2 år med studier) varierar från ingenting upp till en tredjedel av utbildningstiden. Praktiken (LIA) på en Yrkeshögskoleutbildning med kvalificerad yrkeshögskoleexamen (minst 2 år med studier) varierar mellan en fjärdedel till en tredjedel av utbildningstiden.

Vilka regler gäller på utbildningen?

Som studerande på Schartau undertecknar du ett kontrakt avseende regler och förhållningssätt på skolan. Dokumentet och övrig information finns tillgänglig i Schartaus lärplattform Fronter. Som studerande på Schartau har du ett ansvar att hålla dig uppdaterad om regler och nyheter som presenteras här.

Skolans Öppettider

  Måndag-torsdag kl 7.00-22.00

  • Fredag 7.00-17.00
  • Entréer låses för inpassering ca 1 timme innan stängning.

Adress

Frans Schartaus Handelsinstitut
Blekingegatan 55
118 56 Stockholm
Tel: 08-508 402 00
E-post

Expeditionen

  • Expeditionen ligger på entréplan hus A
         Öppettider expeditionen
  • Måndag - fredag 08.15-12.00 13.00-16.00

    YH logo 2013s
Google Translate

Översättning
Använd Google för att översätta hemsidan.
Vi tar inget ansvar för riktigheten i översättningen.

Swedish Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish