Historik

En anrik skola Frans Schartau

Efter 100 år på det vackra Stigberget på Söder i Stockholm har vi nu flyttat till Blekingegatan 55 på Södermalm i Stockholm.

Vem var Frans Schartau?
År 1857 drabbades Sverige av en ekonomisk kris som hotade att ruinera Stockholms köpmän. En av de mest kända och driftiga affärsmännen, grosshandlaren, kommunalpolitikern och riksdagsmannen Frans Schartau (1797–1870), avvärjde till stor del hotet.

Som ett erkännande för hans insatser gjorde man på Stockholms fondbörs och Stockholms Grosshandelssocietet en insamling till en fond som kom att bära Schartaus namn. Fonden skulle utgöra ett ”evärdligt minne” av medlemmarnas tacksamhet. Schartau själv bestämde att fonden skulle användas till ett handelsinstitut och år 1865 startade undervisningen under Stockholms Grosshandelssocietets ledning.

Nytänkande visionär
I mitten av 1800-talet hade skråväsendet nyligen avskaffats i samhället. Utrikeshandeln började blomma genom att protektionismen fick ge vika för nya principer om frihandel. Schartau insåg att det nu krävdes nya utbildningsformer. Utbildningen syftade till att ge nödvändiga kunskaper för handelsyrket och omfattade, förutom svenska och utländska språk, bokhålleri med korrespondens, aritmetik, handelsgeografi, handelshistoria och varukännedom.

Enligt reglerna skulle endast ”ynglingar” antas till skolan, men redan 1886 öppnades portarna för kvinnliga elever ”att undervisas tillsammans med de manliga”. Vid slutet av 1890-talet var nästan en tredjedel av eleverna kvinnor. Schartau blev alltså en föregångare även på samundervisningens område.

Samma fokus nu som då
År 1952 övertog Stockholms stad ansvaret för skolan med överenskommelsen att bibehålla inriktningen på ekonomi och handel. Därigenom kunde Schartau vidareutveckla det breda kontaktnät, med företag i Stockholms näringsliv, som än idag är själva livsnerven i skolans verksamhet.

Skolans Öppettider

  Måndag-torsdag kl 7.00-22.00

  • Fredag 7.00-17.00
  • Entréer låses för inpassering ca 1 timme innan stängning.

Adress

Frans Schartaus Handelsinstitut
Blekingegatan 55
118 56 Stockholm
Tel: 08-508 402 00
E-post

Expeditionen

  • Expeditionen ligger på entréplan hus A
         Öppettider expeditionen
  • Måndag - fredag 08.15-12.00 13.00-16.00

    YH logo 2013s
Google Translate

Översättning
Använd Google för att översätta hemsidan.
Vi tar inget ansvar för riktigheten i översättningen.

Swedish Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish