Butiksledning - Röster om utbildningen

Röster från näringslivet

Fredrik Weisten, VD/Grundare Retail Knowledge

Retail Knowledge är med i ledningsgruppen då vi vill påverka framtidens butiksledare. Vår uppfattning är att Schartau verkligen har ambitionen att kombinera branschanpassade teoretiska utbildningsdelar i ett nära samarbete med näringslivet.

Hannele Sjö, Regionchef Guldfynd

Guldfynd tycker det är viktigt att kunna påverka utbildningen från början till slut. Marknaden, framförallt i Stockholm, saknade tidigare en bra utbildning som denna. Vi har anställt flera tidigare elever.

Tommy Adamsson, tidigare ägare och vd för Polarn & Pyret AB. Ordförande i Stockholms Grosshandelssocietet som en gång startade Frans Schartaus Handelsinstitut.

— Hela idén med utbildningen är ju att studenterna ska vara anställningsbara och komma snabbt ut i arbete. Det betyder att utbildningen inte bara kan vara teoretisk, utan måste blandas med praktik. Och det fungerar precis som det ska. Studenterna från Frans Schartaus Handelsinstitut fungerar direkt på en arbetsplats.

— Ett namn som Frans Schartaus Handelsinstitut borgar för kvalitet. När man går igenom arbetsansökningar är det omöjligt att sätta sig in i vad varje person fått för utbildning. Så man får använda enkla tricks och gå på det man känner till. Vet man att en viss skola levererar framgångsrika studenter, ja, då går den ansökan vidare. Det fungerar som filter för den som sitter med hundratals ansökningar att värdera.

— Vad jag säger är helt enkelt att med betyg från en skola med gott rykte, dit jag räknar Frans Schartaus Handelsinstitut, så har studenterna större chans att få det jobb de vill ha.

Fredrik Voltaire, ansvarig för skol- och forskningsfrågor på Svensk Handel.

—Med bakgrund av handelns tillväxt och rekryteringsbehov i Stockholms län ser jag positivt på Frans Schartaus Handelsinstituts utbildning Butiksledning, som också har ett väl sammansatt innehåll. Handeln har länge haft svårt att hitta passande eftergymnasiala utbildningar så denna nya KY-utbildning kommer att bidra till branschens utveckling i regionen.

Lis Höglund, HRR Region Stockholm/Norrland på Lindex Sverige AB

— I takt med det ökade intresset för Stockholm som marknadsplats ökar också konkurrensen om kvalificerade medarbetare. En kvalificerad butiksledare inom Lindex har idag formell kunskap i ekonomi, arbetsrätt, arbetsmiljö, säkerhet, datorkunskap etc., men det absolut viktigaste är att brinna för handel och affärsmannaskap. Det räcker alltså inte att bara ha en formell kunskap om butiksledning, men i kombination med rätt personlighet stämmer det väl överens med det butiksledarbehov vi har inför framtiden.

— Den plan för kvalificerad yrkesutbildning, där arbetsliv och utbildningsanordnare samverkar tror vi kan ge oss större urvalsmöjlighet för att kvalitetssäkra framtida rekryteringsbehov av butiksledare i Stockholm.

Ola Enquist, utbildningsansvarig på Statoil Detaljhandel AB

— Vi vill attrahera och utveckla de bäst lämpade kandidaterna och ser KY som en gedigen grund för fortsatt utveckling hos oss för rätt individer. Vi tror en KY-utbildning kan bidra positivt för en utökad rekryteringsbas med kandidater som är väl förberedda och tränade inom de områden som är specifikt viktiga för oss. Vi ser fram emot att följa den här satsningen där vi deltar aktivt med handledare under praktikperioder och LIA-platser till motiverade deltagare.

Lisa Åström, personalansvarig för Stockholmsregionen på SIBA AB.

— Utbildningen ser vi som ett viktigt led i att utveckla och bredda kompetensen inom butikschefsområdet. Det blir ett kontinuerligt samarbete och utbyte mellan studenten och butikschefen under hela studietiden, vilket kommer att vara lärorikt för båda parter.

— I och med Frans Schartaus lyhördhet för näringslivets behov har vi haft möjlighet att tillsammans skapa en utbildning som kommer att vara utvecklande för vår verksamhet samtidigt som den är realistisk och verklighetsförankrad.

Therese Arnqvist, kompetensutvecklare på NilsonGroup AB

— Vi ser att behovet av välutbildade butikschefer växer, kraven ökar ständigt på rollen som butikschef. För att klara kraven behövs en bred utbildning, där man har möjlighet att få goda kunskaper inom personalfrågor, personal planering/schemaläggning, personlig utveckling,
affärsmannaskap, kunskap och förståelse för marknaden och kundbeteende.

— I kravprofilen för framtidens rekryteringar av butikschefer, kommer butikschefsutbildning att vara en viktig parameter. Vi anser att utbildning behövs inom området för att stärka individen, och där igenom företaget. Frans Schartaus utbildning ser vi därför som värdefull för oss som arbetsgivare.

Skolans Öppettider

  Måndag-torsdag kl 7.00-22.00

  • Fredag 7.00-17.00
  • Entréer låses för inpassering ca 1 timme innan stängning.

Adress

Frans Schartaus Handelsinstitut
Blekingegatan 55
118 56 Stockholm
Tel: 08-508 402 00
E-post

Expeditionen

  • Expeditionen ligger på entréplan hus A
         Öppettider expeditionen
  • Måndag - fredag 08.15-12.00 13.00-16.00

    YH logo 2013s
Google Translate

Översättning
Använd Google för att översätta hemsidan.
Vi tar inget ansvar för riktigheten i översättningen.

Swedish Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish