Läkemedelstekniker

Läkemedelstekniker, 300 Yh-poäng

Läkemedelsbranschen behöver rekrytera

to be defined

Tillgång till kompetens och arbetskraft är ett av life science sektorns största utmaningar, en bransch som till storlek är Sveriges andra största exportindustri. Flera stora läkemedelsföretag har sin produktion i Stockholm och närliggande kommuner. Det har skett enorma investeringar i både nya och befintliga produktionsanläggningar på flera ställen i Mälardalen. STUNS har kartlagt behovet av kompetens kopplat till produktion inom life science (läkemedelsteknik, medicinteknik, bioteknik) inom en 5-10 års period. Behovet av processtekniker och processingenjörer ligger mellan 230 och 520 personer. En uppskattning är 1 processingenjör per 10 processtekniker. Branschen har svårt att hitta kompetent personal då produktionsvolymen ökat. Såväl Octapharma, AstraZeneca, GE och Fresenius Kabi har stora rekryteringsbehov. Produktionen pågår under årets alla dagar så det är vanligt att man arbetar obekväma arbetstider eller i skift på företag.

Goda framtidsutsikter

Svenska Life Science industrin består av knappt 1500 företag inom pharma, biotech och medtech. Av dessa arbetar 123 företag med läkemedelstillverkning på olika sätt. Sweden BIO:s rapport från 2015 visar att branschen ser mycket positivt på framtiden. Hela 43 företag (av de 59 som svarande på enkäten) har sagt att de kommer att anställa personal de kommande tre åren. Även regeringen storsatsar på denna industri. Dels har man gjort stora statliga investeringar, man har även tagit fram en exportstrategi och tillsatt en särskild samordnare.

Allt du behöver

FillingUtbildningen Läkemedelstekniker är tre terminer lång, innehåller relevant teori och praktik och syftar till att utbilda inom läkemedelsproduktion, framförallt läkemedelstekniker, produktionsgranskare och produktionstekniker. Du lär dig mer och materian som används i produktionen samt processerna. För att du ska ha rätt förutsättningar för kunna arbeta som läkemedelstekniker och bli attraktiv på arbetsmarknaden innehåller utbildningen kurser i bl.a. Cellodling & Bioteknik, Processteknik, Separationsteknik & Automation, Kvalitetssystem, Kommunikation, Arbetsmiljö samt Ekonomi och Statistik. I ledningsgruppen sitter bl.a. Octapharma, Pfizer, Sobi, Valneva och BiQ Pharma.

 

Ansök här

Behörighetskrav och ansökan

För att kunna antas till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Läs mer om grundläggande behörighet på yrkeshögskolans hemsida: https://www.yrkeshogskolan.se/om-yrkeshogskolan/ansokan-och-antagning/

För att kunna antas till utbildningen ska du ha minst betyget E/godkänt i:

 • Svenska/Svensk som andraspråk 1 och 2/A och B
 • Engelska 5/A
 • Naturkunskap 1a1 och 1a2 och Naturkunskap 2 eller Naturkunskap 1b och 2/A och B

 

Detta är minimikraven för att du som sökande ska kunna tillgodogöra dig utbildningen.
    Om du saknar formell behörighet kan du ansöka om bedömning av reell kompetens i samband med ansökan för tidigare utbildning och praktisk erfarenhet. När du skickar in din dokumentation till skolan ska du utifrån de behörighetskrav som är uppställda för utbildningen dokumentera erfarenheter och kunskaper från arbetsliv, mångkulturellt arbete, föreningsliv, utlandsvistelse etc som du önskar bedömda som motsvarande efterfrågade betyg.Dessa dokument bedöms då mot de krav som ställs på efterfrågade betyg så att skolan kan pröva att du har tillägnat dig de kunskaper, motsvarande behörighetskraven för den sökta utbildning samt att du kan tillgodogöra dig den sökta utbildningen Läkemedelstekniker.
Uppfyller du inte den grundläggande eller den särskilda behörigheten?
    Den grundläggande behörigheten till yrkeshögskolan är en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande. Dessa kurser kan du inte läsa hos oss, de läser du på ett Komvux i din hemkommun. Tänk på att grundläggande behörighet krävs innan du kan läsa in en särskild behörighet/särskilda förkunskaper. Från och med den 1 mars 2018 finns det även ett beslut på vilka kurser som du har rätt att läsa på Komvux för att uppfylla den särskilda behörigheten till en yrkeshögskoleutbildning. Kursen måste vara avslutad innan sista ansökningsdag för att du ska kunna bli behörig till utbildningen.

    Då utbudet av yrkeshögskoleutbildningar varierar över tid och förkunskapskraven kan komma att förändras så kommer Myndigheten för yrkeshögskolan regelbundet att uppdatera listan över vilka kurser som omfattas av elevens rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda förkunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan.

    Läs mer här (länka till denna sida) 
https://www.myh.se/Documents/Publikationer/Foreskrifter/MYHFS-2-2018.pdf)
Urvalet

Urval till utbildningen används endast om antalet behöriga sökande som uppfyller samtliga behörighetskrav överstiger antalet platser som utbildningen har. Då kallas samtliga behöriga sökande till information och särskilda urvalsprov. Urvalsgrunder är de poäng som presteras i de särskilda proven. Om du har särskilda behov ska du även ladda upp kopior på de utredningar och läkarutlåtanden som gjorts så att vi kan ta hänsyn till detta i en kommande urvalsprocess. Ledningsgruppen fattar sedan efter sammanställning av resultaten från de särskilda proven det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen.

Frågor om din ansökan?

Har du specifika frågor kring din ansökan kan du antingen maila eller ring tisdag och torsdag 9.00-12.00, 13.30-16.00 på 08-508 40 215.

YH-utbildning

300 Yh-poäng

Antagningen öppnar:
18 februari 2019

Start:
18 augusti 2019

Sista ansökningsdag:
3 maj 2019


Utbildningsledare:
Monika Jensen

Ladda ner
Utbildningsbeskrivning


Antagning & behörighet:

Helene Ulander
08-508 402 15

Skolans Öppettider

  Måndag-torsdag kl 7.00-22.00

 • Fredag 7.00-17.00
 • Entréer låses för inpassering ca 1 timme innan stängning.

Adress

Frans Schartaus Handelsinstitut
Blekingegatan 55
118 56 Stockholm
Tel: 08-508 402 00
E-post

Expeditionen

 • Expeditionen ligger på entréplan hus A
       Öppettider expeditionen
 • Måndag - fredag 08.15-12.00 13.00-16.00

  YH logo 2013s
Google Translate

Översättning
Använd Google för att översätta hemsidan.
Vi tar inget ansvar för riktigheten i översättningen.

Swedish Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish