Supervisor: Reception, Konferens och Housekeeping - Behörighetskrav och ansökan

Ansök här

Via länken - Ansök här – kommer du till vårt webbaserade ansökningssystem. Här registrerar du dina kontaktuppgifter så vi kan kommunicera med dig via e-post och laddar upp kopior på de dokument som du vill ange för att styrka behörigheten som krävs för utbildningen. Läs mer under rubriken antagningsprocessen. http://schartau.se/ansoekan/antagningsprocessen.html

 

Behörighetskrav

För att kunna antas till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Läs mer om grundläggande behörighet på yrkeshögskolans hemsida: www.yrkeshogskolan.se/Om-Ansokan/Behorighet-urval-och-antagning/


Lägst betyget Godkänt:

 • Svenska/Svenska som andraspråk A och B
 • Engelska A och B
 • Matematik A.
 • Du ska även ha minst ett års arbetslivserfarenhet på heltid från hotell, konferens, restaurang eller motsvarande inom servicesektorn.
 • Vid deltidsarbete räknas erfarenheten om till heltidsarbete enligt principen 1 år på 50% räknas som 6 månader heltid.

 

För nya gymnasieskolan gäller:

 • Svenska 1 och 2/Svenska som andraspråk 1 och 2
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1
 • Du ska även ha minst ett års yrkeslivserfarenhet på heltid från hotell, konferens, restaurang eller motsvarande inom servicesektorn.
 • Vid deltidsarbete räknas erfarenheten om till heltidsarbete enligt principen 1 år på 50% räknas som 6 månader heltid.

 

Om du saknar formell behörighet kan du ansöka om bedömning av reell kompetens i samband med ansökan för tidigare utbildning och praktisk erfarenhet. När du skickar in
din dokumentation till skolan ska du utifrån de behörighetskrav som är uppställda för utbildningen dokumentera erfarenheter och kunskaper från arbetsliv,
mångkulturellt arbete, föreningsliv, utlandsvistelse etc som du önskar bedömda som motsvarande efterfrågade betyg. Dessa dokument bedöms då mot de krav som ställs på efterfrågade betyg så att skolan kan pröva att du har tillägnat dig de kunskaper, motsvarande behörighetskraven för den sökta utbildning samt att du kan tillgodogöra dig den sökta utbildningen.

 

Urvalet

Urval till utbildningen används endast om antalet behöriga sökande som uppfyller samtliga behörighetskrav överstiger antalet platser som utbildningen har. Då kallas samtliga behöriga sökande till information och särskilda urvalsprov. Urvalsgrunder är de poäng som presteras i de särskilda proven. Om du har särskilda behov ska du även ladda upp kopior på de utredningar och läkarutlåtanden som gjorts så att vi kan ta hänsyn till detta i en kommande urvalsprocess. Ledningsgruppen fattar sedan efter sammanställning av resultaten från de särskilda proven det
slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen.

 
 

Skolans Öppettider

  Måndag-torsdag kl 7.00-22.00

 • Fredag 7.00-17.00
 • Entréer låses för inpassering ca 1 timme innan stängning.

Adress

Frans Schartaus Handelsinstitut
Blekingegatan 55
118 56 Stockholm
Tel: 08-508 402 00
E-post

Expeditionen

 • Expeditionen ligger på entréplan hus A
       Öppettider expeditionen
 • Måndag - fredag 08.15-12.00 13.00-16.00

  YH logo 2013s
Google Translate

Översättning
Använd Google för att översätta hemsidan.
Vi tar inget ansvar för riktigheten i översättningen.

Swedish Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish